Waarden

In elk onderdeel van haar dienstverlening streeft Pauwels Advocaten haar drie kernwaarden expertise, doorzetting en betrokkenheid na. Voor ons is een goed advocaat expert in zijn vakdomein, geeft hij niet op ondanks de vele hindernissen onderweg, en is hij oprecht betrokken. Daarom zijn deze waarden het DNA van Pauwels Advocaten en vormen zij de basis van onze kantoorfilosofie.

Expertise
arrow down.2.3.1 Created with Sketch.

Een goede advocaat is vóór alles vakbekwaam. In een juridische wereld die permanent evolueert, maakt Pauwels Advocaten er een erezaak van steeds op de hoogte zijn van de recentste wetgeving, rechtspraak en rechtsleer in haar vakdomeinen. Pauwels Advocaten geeft ook af en toe spreekbeurten in het kader van door derden georganiseerde juridische seminaries.

Maar theoretische kennis is niet voldoende. Tussen de theorie en de praktijk is er vaak een hemelsbreed verschil. Daarom moet de hedendaagse advocaat ook zijn juridische omgeving goed kennen. Vaak kan hierdoor de juiste oplossing voor het juridische probleem gevonden worden.

Doorzetting
arrow down.2.3.1 Created with Sketch.

Een goed advocaat moet vele kwaliteiten bezitten: goed kunnen pleiten, maar ook kunnen doorzetten, de tanden zetten in het probleem en het willen oplossen. Doorzetting staat voor ons gelijk met de doorgedreven wil om uw juridisch probleem op te lossen en uw zaak tot een goed einde te brengen.

Doorzetting is voor ons ook opvolging: wij volgen actief uw zaak op en - indien nodig - duwen en trekken we om uw zaak vooruit te laten gaan. De meerwaarde die een cliënt ervaart is immers vaak ook gelegen in de snelheid waarmee het probleem kan worden opgelost. Vaak is echter nog het omgekeerde waar, en slepen de procedures ellenlang aan. Aan de soms trage werking van Justitie kan een individueel advocaat niet veel veranderen.

Maar in dergelijke situaties is het van belang dat uw advocaat er toch alles aan doet opdat de vertraging tot het noodzakelijke wordt beperkt. Anders gezegd, uw advocaat moet als een soort waakhond de overige betrokken partijen aansporen om te doen wat nodig is, en zeker niet zelf voor vertraging zorgen.

Betrokkenheid
arrow down.2.3.1 Created with Sketch.

Ook heel belangrijk is voor ons de waarde betrokkenheid. Betrokkenheid betekent voor ons dat wij ons uw probleem oprecht aantrekken en ze met de nodige spoed trachten op te lossen.

Om betrokken te kunnen zijn, is het noodzakelijk dat wij vooreerst begrijpen wat u belangrijk vindt bij de oplossing van uw juridisch probleem. Soms is het hiertoe noodzakelijk dat wij samen met u deze belangen eerst duidelijk omschrijven en benoemen, om ze vervolgens zo optimaal te kunnnen dienen. Betrokkenheid vertaalt zich verder in een goede bereikbaarheid. Pauwels Advocaten streeft ernaar om steeds beschikbaar voor u te zijn wanneer u ons nodig heeft.

Is uw advocaat even niet bereikbaar, dan mag u er op rekenen dat uw boodschap steeds bij hem of haar terechtkomt, via een intern bericht, dat bewaard wordt in het elektronisch dossier, en dat u, zo u dit wenst, wordt teruggebeld.