Verkeers- en aansprakelijkheidsrecht

Naast het algemeen aansprakelijkheidsrecht gaat de aandacht van Pauwels Advocaten voornamelijk uit naar verkeersrecht en de bijstand en schadebegroting voor slachtoffers.

Algemeen aansprakelijkheidsrecht
arrow down.2.3.1 Created with Sketch.

Pauwels Advocaten verdedigt de belangen van particulieren die betrokken zijn in juridische procedures waarin de zogenaamde “buitencontractuele aansprakelijkheid” betrokken is. Het gaat om zaken waarin u betrokken bent als slachtoffer of aansprakelijk wordt geacht voor een schadegeval.

Voorbeelden hiervan zijn o.m. een valpartij, een sportongeval, een woninginbraak, maar ook gevallen van burenhinder of schade veroorzaakt aan gebouwen.

In deze zaken komt vaakt een rechtsbijstandsverzekeraar tussen, die u toelaat uw advocatenkantoor vrij te kiezen, om zo uw belangen het best te verdedigen. Uw rechtsbijstandsverzekeraar staat ook in voor de betaling van uw advocaat.

Verkeersrecht
arrow down.2.3.1 Created with Sketch.

Wordt u vervolgd voor de Politierechtbank omdat u te snel heeft gereden? Bent u gedagvaard omdat u geïntoxiceerd was? Reed u zonder geldig rijbewijs of door een rood licht? Wordt u vervolgd wegens vluchtmisdrijf? Pauwels Advocaten biedt u een uitstekende strafrechtelijke verdediging voor de Politierechtbank.

Wij volgen uw zaak op de voet, vanaf de start, desnoods vanaf de overtreding tot de behandeling voor de Rechtbank. In veel gevallen heeft u recht op rechtsbijstand via uw autoverzekering en worden onze erelonen door uw verzekeraar betaald. Wij onderzoeken dit voor u en nemen contact op met uw makelaar, zodat u zich hiervan niets moet aantrekken.

Bij Pauwels Advocaten wordt u als cliënt au serieux genomen en wordt voor elk dossier, zwaar of licht, de nodige tijd genomen om uw belangen zo goed mogelijk te behartigen.

Bijstand en schadebegroting voor slachtoffers
arrow down.2.3.1 Created with Sketch.

Bijstand

Pauwels Advocaten heeft zich gespecialiseerd in de bijstand van slachtoffers van misdrijven. In het merendeel van de gevallen gaat het om slagen en verwondingen of zedendelicten. De berechting van dergelijke misdrijven laat soms lang op zich wachten. Eerst en vooral is er het strafrechtelijk onderzoek, waarna de zaak nog moet worden behandeld voor de Correctionele Rechtbank. In veel gevallen volgt nadien nog eens hoger beroep.

In elke fase van het strafproces is de juiste juridische bijstand belangrijk: vanaf de aanvang van het onderzoek tot de fase voor de Rechtbank. Pauwels Advocaten volgt uw dossier actief op en onderneemt de acties die nodig zijn.

Ons uitgangspunt is dat u zich als slachtoffer dient te concentreren op uw herstel, zonder juridische kopzorgen. Indien u dit wenst, wordt ook uw vertrouwenspersoon van de stand van de procedure op de hoogte gebracht.

Schadebegroting

Wanneer u het slachtoffer bent van lichamelijk schade, heeft u recht op een schadevergoeding die betaald wordt door de aansprakelijke persoon of diens verzekeraar. Hierbij is het van belang dat u als slachtoffer op een correcte manier wordt geïnformeerd over welke vergoedingen u kunt vorderen, en welke niet.

Een correcte berekening van schade is een kunst op zich. Pauwels advocaten wordt geconsulteerd door particulieren en andere advocaten om hen bij te staan in het berekenen van de juiste schadevergoeding.

Pauwels Advocaten volgt systematisch elke evolutie op het vlak van de schadebegrotingstechnieken, om u met raad en daad bij te kunnen staan.