Tarieven

Erelonen, kantoorkosten en uitgaven
arrow down.2.3.1 Created with Sketch.

Pauwels Advocaten communiceert duidelijk en transparant over de wijze waarop zij haar prestaties en kantoorkosten aanrekent. Concrete ereloonafspraken worden gemaakt bij de aanvang van het dossier, zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

Alle geleverde prestaties, kosten en gemaakte uitgaven worden intern geregistreerd in het dossier, en zijn op elk ogenblik opvraagbaar. Deze registratie is steeds indicatief. Samen met u wordt ook afgesproken wanneer de prestaties worden gefactureerd. Zo kunnen de prestaties periodiek afgerekend worden middels tussentijdse facturen, zodat de kosten voldoende gespreid worden.

Erelonen

Tenzij anders overeen gekomen, levert Pauwels Advocaten haar diensten op basis van een uurtarief, dat varieert in functie van de moeilijkheidsgraad, de hoogdringendheid, of de ervaring van de advocaat. Het minimum ereloontarief bedraagt 135,00 EUR / uur, exclusief btw 21 %.

Kantoorkosten

Pauwels Advocaten rekent geen kantoorkosten aan, behalve de verplaatsingskosten, die wij aanrekenen aan 0,50 EUR / km, exclusief btw 21 %. Met een all-in ereloontarief (behalve de verplaatsingskosten) willen wij de kostprijs van onze juridische diensten zo transparant mogelijk houden.

Uitgaven

Tenslotte zijn er nog de uitgaven, die de behandeling van een dossier met zich meebrengt. Het gaat dan hoofdzakelijk om gerechtskosten, verbonden aan een bepaalde gerechtelijke procedure. Gerechtskosten bestaan hoofdzakelijk uit de kosten verbonden aan de tussenkomst van een gerechtsdeurwaarder, de rechten betaald aan een rechtbank, en de kostprijs van bepaalde administratieve attesten. Ook de kosten van een gerechtsdeskundige aangesteld door de Rechtbank, vallen onder de noemer gerechtskosten.

De gerechtskosten dienen meestal te worden voorgeschoten door de eisende partij. De rechtbank beslist welke partij de kosten in de loop van het geding zal voorschieten en wie deze kosten uiteindelijk zal moeten betalen (soms worden de kosten verdeeld tussen de partijen).

De gerechtskosten worden niet voorgeschoten door de advocaat. Zij worden rechtstreeks aan de cliënt gefactureerd. De gerechtskosten worden binnen de mate van het mogelijke verhaald op de tegenpartij. Naast de gerechtskosten zijn er soms nog andere kosten, die worden aangerekend aan kostprijs (bijvoorbeeld vertalingen).

Provisies

Bij de aanvang van een dossier wordt steeds een voorschot (provisie) gevraagd in functie van de te leveren prestaties, de te maken kantoorkosten en de te betalen uitgaven. Het bedrag van het voorschot wordt bepaald in overleg met de cliënt.

Eerste consultatie
arrow down.2.3.1 Created with Sketch.

Eerste consultatie “famielierecht”

Pauwels advocaten heeft een jarenlange expertise opgebouwd in het personen- en familierecht en het familiaal vermogensrecht. De ervaring heeft ons geleerd dat het bespreken van dergelijke dossiers heel wat tijd in beslag neemt. Pauwels advocaten is bereid om deze tijd te nemen, zodat u van bij het begin al uw vragen beantwoord ziet. Om die reden voorzien wij twee uren de tijd voor een intakegesprek in deze dossiers. Van bij de eerste consultatie staan we immers stil bij alle facetten van uw situatie en geven we u een uitgebreid eerste advies. Een intakegesprek “familierecht kost 150,00 euro, btw inclusief.”.

Eerste consultatie andere dan “familierecht”

Een eerste consulatie in de kantoren van Pauwels Advocaten kost maximaal 100,00 EUR, btw inbegrepen. Een dergelijke bespreking duurt gemiddeld een uur, of zolang het nodig is opdat uw probleem geanalyseerd en uitgeklaard is. Als de consultatie minder lang duurt dan een uur, wordt het ereloon aangepast. Duurt de afspraak langer, dan wordt nooit méér aangerekend dan 100,00 EUR btw inbegrepen.

Tijdens deze consultatie bespreekt u met ons uw juridisch probleem op een ernstige manier en bespreken wij de mogelijke oplossingen. De eerste consultatie is steeds vrijblijvend: u belist of u al dan niet uw dossier aan Pauwels Advocaten toevertrouwt. Zo u beslist met ons samen te werken maken wij met u duidelijke ereloonafspraken die wij vastleggen in een geschreven ereloonovereenkomst.

No show fee

U kan steeds uw afspraak wijzigen of annuleren. Indien u niet op de afspraak komt zonder voorafgaandelijke verwittiging, zijn wij genoodzaakt een “no show fee” aan te rekenen van 50,00 EUR BTW inbegrepen. Wij danken u voor uw begrip.

Abonnementen voor ondernemingen
arrow down.2.3.1 Created with Sketch.

Steeds vaker ervaren ondernemingen het nut om voor kleinere juridische vragen een beroep te doen op een advocaat. Het gaat dan bijvoorbeeld over het nalezen van een contract, het opstellen van een protestbrief of de vraag of iets wel “kan” of “mag”.

Om aan deze vraag te beantwoorden, voorziet Pauwels Advocaten een abonnementsformule waarbij de onderneming een jaarlijks forfait betaalt waarvoor zij onbeperkt een beroep kan doen op het juridisch advies van Pauwels Advocaten voor kleinere tussenkomsten. De onderneming beschikt als het ware over een stand by indoor jurist voor korte juridische besprekingen.

Deze abonnementsformule is onderworpen aan specifieke voorwaarden, die u op aanvraag kunt verkrijgen.

Ereloonovereenkomst
arrow down.2.3.1 Created with Sketch.

Vanuit onze beroepsorganisatie, de Orde van Vlaamse Balies (OVB) wordt het gebruik van schriftelijke overeenkomsten tussen advocaat en cliënt aanbevolen. Een dergelijke overeenkomst is overzichtelijk en transparant. Goede afspraken maken goede vrienden.

Ons kantoor beschikt over een Bancontact terminal waardoor u veilig een betaling kan uitvoeren.