Gepubliceerd op:

Vincent Glas (Dendermonde, 1989) behaalde in 2012 zijn diploma van Master in de Rechten aan de Universiteit van Gent (UGent). Gedurende zijn studies spitste hij zich toe op het familie- en strafrecht in het algemeen en in het bijzonder op het verzekerings- en verkeerscontentieux.  Zijn masterproef was getiteld: “De speekseltest in het wegverkeer: in welke mate wordt het rijden onder invloed bestraft”, waarbij het drugbeleid in het verkeer onder de loep werd genomen en de praktische kant van de wetgeving bestudeerd werd.

Sinds oktober 2012 is Vincent advocaat bij Pauwels Advocaten en behandelt hij, naast een aantal algemene familierechtelijke aangelegenheden, voornamelijk dossier m.b.t. handelsgeschillen en insolventierecht & de verkeers-, en aansprakelijkheidsdossiers.  In januari 2016 behaalde Vincent het getuigschrift van de bijzondere opleiding “Cassatieprocedure in strafzaken”.

In september 2017 legde Vincent de eed af als faillissementscurator bij de Rechtbank van Koophandel te Gent, afdeling Dendermonde.

Wettelijke informatie
Download de nodige informatie van Mr. Vincent Glas.