Gepubliceerd op: 10/05/2018

Seminarie over het nieuwe Vlaamse Huurdecreet te Kontich ( 5 juni 2018) en te Gent (26 juni 2018).

Pauwels Advocaten geeft seminarie over het nieuwe Vlaamse Huurdecreet.

Op 5 juni 2018 en 26 juni 2018 geeft advocaat Pieter Pauwels in op dracht van M&D Seminars (Kluwer) een seminarie over het Vlaamse Huurdecreet dat de Vlaamse Regering heeft voorbereid en dat volgens de laatste berichten allicht in werking zal treden op 1 januari 2019.  Tijdens deze twee studienamiddagen bespreekt Pieter alle wijzigingen die het Vlaamse Huurdecreet in petto heeft.

Programma

Het programma van de beide studienamiddagen is hetzelfde.  De bedoeling is dat de deelnemers een volledige update krijgen over de inhoud van het Vlaamse Huurdecreet.

Zo zullen wij uitgebreid toelichten:

 1. Voorgeschiedenis
 2. Het toepassingsgebied en opbouw: Zowel het toepassingsgebied ratione materiae, loci en temporis komen aan bod. Hoewel de Vlaamse overheid bevoegd is voor alle specifieke regels inzake verhuur van voor bewoning bestemde goederen (dus ook vakantiewoningen, tweede woningen, …) beperkt het nieuwe decreet zich in een eerste fase tot de hoofdverblijven en de studentenkamers.
 3. Huurovereenkomsten voor hoofdverblijven: wat blijft? wat zijn de grote wijzigingen? Wat zijn de kleine wijzigingen?  De spreker geeft een volledig overzicht van de grote wijzigingen en de kleine wijzigingen aan het actuele woninghuurrecht, maar gaat ook na wat er behouden blijft.  Komen o.m. aan bod:
 • Welke gegevens mag de verhuurder vragen? Wat kan en wat kan niet?
 • Woningkwaliteitsnormen;
 • Opzegmogelijkheden verhuurder;
 • Opzegbaarheid korte duurcontracten;
 • Nieuwe regels huurwaarborg;
 • Renteloze huurwaarborglening;
 • Regeling overlijden van verhuurder en huurder;
 • Medehuur;
 • Procedurele wijzigingen;
 •  …
 •  

      4. Huurovereenkomsten voor de huisvesting van studenten.

 • Toepassingsgebied;
 • Nieuwe regels inzake overdracht van huur en onderhuur;
 • Regeling door te rekenen kosten;
 • Indexatie en verhoging huurprijs;
 • Regeling huurwaarborg;
 • Duurtijd;
 • Beëindigingsmogelijkheden;