Gepubliceerd op:

Francine Pauwels (Sint-Niklaas, 1951), behaalde in 1974 haar diploma van licentiaat in de rechten aan de Katholieke Universiteit Leuven (K.U.L.). Na haar studies begon zij als advocaat aan de Dendermondse Balie. Aanvankelijk was haar praktijk een all-round praktijk, met de nadruk op familierecht, financieel recht, faillissementen, burgerlijk recht en kleinere strafzaken. Doorheen de jaren en door de verdere noodzakelijke specialisatie heeft Francine Pauwels haar reputatie voornamelijk gemaakt in het familierecht en het burgerlijk recht, met een bijzondere focus op het echtscheidingsrecht en de vereffeningen en verdelingen van huwgemeenschappen en erfenissen.

Door jaarlijkse bijscholing heeft zij zich verder gespecialiseerd in deze materies. Een tweede specialisatie is deze in het financieel en insolventierecht. Andere materies van het burgerlijk recht volgt zij eveneens en behandelt deze samen met de medewerkers van het kantoor. Francine Pauwels is bemiddelaar in familiezaken en Plaatsvervangend Vrederechter in het Vredegerecht van het Eerste Kanton Sint-Niklaas. Sinds 1977 wordt Francine als faillissementscurator aangesteld, en heeft hierdoor een zeer ruime praktijkervaring, aangevuld met periodieke bijscholing. 

Wettelijke informatie
Download de nodige informatie over Mr. Francine Pauwels