Mijn dossier

Mijn dossier biedt u de mogelijkheid om kosteloos uw (incasso)dossier(s) online te raadplegen , na ontvangst van een persoonlijke login en een paswoord. Deze functie laat toe om de volgende dossiergegevens te raadplegen:

  • alle in het dossier aanwezige personen (cliënt(en), tegenpartij(en), rechtbank, gerechtsdeurwaarder, enz…);
  • de zittingsdata van de rechtbank en de afsprakenagenda;
  • alle betalingen verricht door de debiteur;
  • uw referte en deze van het advocatenkantoor;
  • de afrekening van het verschuldigde bedrag, met detail van hoofdsom, interesten, schadevergoeding en kosten;
  • alle nuttige documenten (bijv. dagvaardingen, vonnissen) en andere nuttige stukken van een dossier (briefwisseling, bewijsstukken, enz…) in pdf-formaat.

Bovendien kan u vanuit “Mijn dossier” met uw advocaat communiceren via een zelfstandige berichtenmodule.

Pauwels Advocaten doet een beroep op een externe firma voor de ontwikkeling en de beveiliging van het systeem.