Gepubliceerd op: 19/11/2016

Hoe protesteer ik mijn factuur?

Tijdig protesteren is dus de boodschap! Maar hoe doet u dat nu concreet, een factuur protesteren?

1. Betwist schriftelijk.

Deze regel lijkt vanzelfsprekend, maar in de praktijk komt het zeer vaak voor dat de betwisting enkel mondeling werd gevoerd en er dus geen bewijs voorligt. Protest is niet aan bijzondere vormvoorschriften onderworpen, maar u dient steeds een bewijs te hebben van uw betwisting. Daarom is het belangrijk om steeds bij aangetekend schrijven of via fax te betwisten. Niets belet u dat u ook telefonisch protesteert, maar u dient dan het gesprek schriftelijk en gemotiveerd (zie hieronder) te bevestigen. 

2. Betwist tijdig.

Jus est vigilantibus. Het recht is aan de rappen. Het protest dient te gebeuren binnen een korte termijn. Voor handelaren geldt dat men dient te protesteren binnen de termijn die redelijkerwijze nodig is in functie van de aard van de overeenkomst en de complexiteit van de gegevens vermeld op de factuur. De concrete termijn hangt dus van geval tot geval af en zal indien nodig door de Rechtbank worden beoordeeld. U doet er goed aan reeds tijdig een algemeen protest te versturen waarin u aankondigt meer in details te zullen treden in een latere brief, wanneer u de tijd heeft kunnen nemen om de zaken nauwkeurig na te kijken.

3. Betwist gemotiveerd.
  • Geef bondig en gestructureerd de redenen van betwisting op.
  • Kijk hiertoe ook steeds de factuurvermeldingen goed na, en contoleer de levering (van goederen of diensten) zo spoedig mogelijk.
  • Vermeldt steeds dat uw gronden van protest niet limitatief zijn, en dat u voorbehoud maakt voor andere argumenten. 
4. Betaal het niet-betwist gedeelte.

Als u slechts een deel van de factuur betwist, dan doet u er goed aan om het niet-betwiste gedeelte te betalen. Hiermee toont u uw goede wil, waarmee u ook in een eventuele gerechtelijke procedure uw geloofwaardigheid tegenover de Rechtbank verhoogt. Bovendien ontneemt u uw leverancier een belangrijk argument, nl. dat u niet zou willen betalen. Soms kan men echter geen duidelijk onderscheid maken tussen het betwiste en het niet-betwiste gedeelte van het bedrag, zodat u naar eigen aanvoelen een bedrag kunt betalen dat naar uw oordeel overeenstemt met het niet-betwiste gedeelte. Het is dan ook van belang om in uw protestbrief te motiveren wat u betwist en welk bedrag u hiertegenover zet, en welk gedeelte u betaalt. Het gedeelte waarmee u het niet eens bent, mag u in geen geval betalen.

5. Opgepast met het terugzenden van de factuur.

De vaak toegepaste praktijk van “return to sender”, het terugsturen van de geprotesteerde factuur, is niet noodzakelijk, maar is ook niet verboden. Als u opteert om een geprotesteerde factuur terug te zenden, doe dit dan ook steeds aangetekend en met een begeleidende brief waarin u uw protest motiveert. Het louter aangetekend terugzenden van de factuur zonder meer kan tot problemen leiden. 

6. Houdt steeds een afschrift bij van de protestbrief.

Het klinkt misschien evident, maar vaak genoeg gebeurt het dat de geadresseerde van de factuur geen copie bijgehouden heeft van het verstuurde protest. Als het protest aangetekend is verstuurd, kan men weliswaar bewijzen dat men een aangetekend schrijven heeft verstuurd, maar de inhoud, de motivatie van het protest, kan men niet reproduceren, of wordt betwist door de leverancier…van wiens goodwill men dan nadien afhangt om een afschrift te verkrijgen...

Pieter Pauwels

Anderen lazen ook

Moet ik mijn factuur protesteren als particulier?

Ook als particulier dient u best tijdig en schriftelijk uw factuur te betwist...

Betwiste facturen moet je protesteren!

Als u een factuur ontvangt waarmee u het niet eens bent, dient u best de fact...

Over onbetaalde facturen, interesten en schadevergoeding

In geschillen business tot business kan u, naast de eigenlijke onbetaalde fac...
Geïnteresseerd in onze juridische onderwerpen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van wat er leeft bij Pauwels Advocaten.

Loading...

Disclaimer

De informatie over juridische onderwerpen die u in deze bijdrage aantreft, zijn louter informatieve, algemene besprekingen en kunnen in geen geval als juridisch advies worden beschouwd. Pauwels Advocaten aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die iemand zou lijden door voort te gaan op deze informatie. Als u juridisch advies wenst, dient u contact op te nemen met een gekwalificeerde advocaat die u zal adviseren op basis van uw persoonlijke situatie.