Gepubliceerd op: 20/04/2019

Gehuwd onder het wettelijk stelsel.

Het wettelijk stelsel kent twee soorten vermogens.

Hebt u op het moment van uw huwelijk of nadien geen huwelijkscontract opgemaakt, dan valt u automatisch onder het wettelijk stelsel.

Het wettelijk stelsel kent twee soorten vermogens:

  • het eigen vermogen van elke echtgenoot;
  • het gemeenschappelijk vermogen.

Gemeenschappelijk zijn alle inkomsten van de beide echtgenoten, zowel beroepsinkomsten (lonen, wedden, werkloosheidsuitkeringen, opzegvergoedingen) als inkomsten uit eigen goederen (huuropbrengsten van een eigen goed, dividenden van eigen aandelen).

Ook alle goederen waarvan niet kan bewezen worden dat ze de eigendom zijn van één van de echtgenoten zijn gemeenschappelijk (vermoeden van gemeenschap).

Eigen zijn dan weer alle voorhuwelijkse goederen. Dit zijn de goederen die de echtgenoot reeds bezat voor het huwelijk werd gesloten. Het kan gaan om financiële tegoeden op de spaarrekening, het onroerend goed dat de echtgenoot aankocht voor het huwelijk, de handelszaak die de echtgenoot uitbaatte bij het aangaan van het huwelijk, etc.

Ook alle goederen die door een echtgenoot verworven via een nalatenschap of via een schenking (zowel voor als tijdens het huwelijk ontvangen) zijn eigen.

Twee soorten schulden.

Het wettelijk stelsel kent twee soorten schulden:

  • de gemeenschappelijke schulden;
  • de eigen schulden van elke echtgenoot.

Een schuldeiser van gemeenschappelijke schulden kan deze normaal gezien verhalen op zowel het gemeenschappelijk vermogen, als op het eigen vermogen van elke echtgenoot.

Het Burgerlijk Wetboek voorziet evenwel in een uitzondering voor schulden aangegaan voor het beroep van één der echtgenoten.

Schulden aangegaan voor het beroep van één van de echtgenoten zijn zogenaamde onvolmaakte gemeenschappelijke schulden en kunnen enkel verhaald worden op het eigen vermogen van de echtgenoot die de schuld heeft aangegaan en op het gemeenschappelijk vermogen. Dus niet op het eigen vermogen van de andere echtgenoot.

Dat deze schulden ook op het gemeenschappelijk vermogen kunnen verhaald worden wil dus zeggen dat ze verhaald kunnen worden op het inkomen (uit arbeid of vervangingsinkomen) van de andere echtgenoot (nu dat in de gemeenschap valt).

Sofie Longerstay

 

Aanbevolen:

Mijn vrouw heeft de gezamenlijke rekeningen leeggehaald.

Uw vrouw heeft de gezamenlijk bankrekening leeggehaald en het spaargeld wegge...

Gedaan met overvolle zittingszalen in familiezaken?

De Familierechtbanken in België worden overspoeld met dossiers. Een tekort aa...

Heb ik recht op het geld in de vennootschap van mijn echtgenoot?

"Mijn man spaart al het geld dat hij verdient op in zijn vennootschap, maar k...
Geïnteresseerd in onze juridische onderwerpen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van wat er leeft bij Pauwels Advocaten.

Loading...

Disclaimer

De informatie over juridische onderwerpen die u in deze bijdrage aantreft, zijn louter informatieve, algemene besprekingen en kunnen in geen geval als juridisch advies worden beschouwd. Pauwels Advocaten aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die iemand zou lijden door voort te gaan op deze informatie. Als u juridisch advies wenst, dient u contact op te nemen met een gekwalificeerde advocaat die u zal adviseren op basis van uw persoonlijke situatie.