Gepubliceerd op: 19/01/2019

De nieuwe rolrechten vanaf 1 februari 2019!

Wat zijn rolrechten?

Rolrechten vormen samen met de "opstelrechten" en de "uitgifterechten" de zogenaamde "griffierechten".  Het is de kostprijs die u als "gebruiker" van justitie betaalt aan de Overheid om gebruik te mogen maken van het gerecht. 

 

De regeling van de rolrechten wordt grondig gewijzigd!

Als u een proces wenst op te starten dan diende u tot voor kort op voorhand het rolrecht te betalen.  Het bedrag van het rolrecht wordt bepaald volgens het type rechtbank waarop je een beroep wenst te doen. Mits betaling van het rolrecht werd uw zaak ingeschreven op de rol van de Rechtbank.  Tot 1 februari 2019 is het rolrecht een onderdeel van de kosten van de dagvaarding of diende je dit recht te betalen bij de neerlegging van een verzoekschrift.  

Vanaf 1 februari treedt de Wet van 14 oktober 2018 in werking, die werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 20.12.2018.  Zowel het bedrag van het rolrecht als de wijze van aanrekening ervan verandert grondig.  Een overzicht.

Wat zijn de nieuwe rolrechten voor de vredegerechten, politierechtbanken, familierechtbanken en ondernemingsrechtbanken?

Vanaf 01.02.2019 bedragen de rolrechten:

  • in de vredegerechten en de politierechtbanken: 50 EUR (in plaats van 40 EUR),
  • in de rechtbanken van eerste aanleg en de ondernemingsrechtbanken: 165 EUR (in plaats van 100 EUR),
  • in de hoven van beroep: 400 EUR (in plaats van 210 EUR),
  • in het Hof van Cassatie: 650 EUR (in plaats van 375 EUR).
U betaalt geen rolrecht meer bij de aanvang van het proces!

De wet slaat en zalft tegelijkertijd: Enerzijds worden de rolrecht aanzienlijk duurder.  Toch wordt de drempel tot justitie niet verhoogd, want de eiser die de procedure wenst op te starten voelt deze verhoging niet onmiddellijk in zijn of haar portemonnee.  De inning wordt namelijk uitgesteld tot aan het einde van de procedure. De verzoekende partij zal het rolrecht dus niet langer moeten voorschieten bij het begin van de procedure!  Dit is - in België toch - revolutionair.

Wie betaalt het rolrecht?

In principe zal de eisende partij het rolrecht moeten betalen, behalve:

  • indien de verweerder in het ongelijk wordt gesteld, dan betaalt hij het volledige rolrecht;
  • indien elk der partijen elk voor een deel in het ongelijk is gesteld. Dan kan de rechter beslissen wie welk deel van het rolrecht zal betalen.

Tegen de beslissing van de rechter tot veroordeling van één of meerdere partijen tot de (gedeeltelijke) betaling van het rolrecht, is géén rechtsmiddel mogelijk.

Om de invordering van de rolrechten nadien gemakkelijker te maken, zal de eiser voortaan zijn rijksregisternummer of ondernemingsnummer moeten vermelden.  Indien de verliezende partij de rolrechten niet betaalt, kan een administratieve boete worden opgelegd. Deze boete bedraagt minimum 25,00 EUR en maximum de helft van het rolrecht. Dit zal verder worden uitgewerkt in een Koninklijk Besluit.

Geen rolrechten te betalen bij de arbeidsrechtbank en bij insolventieprocedures voor de ondernemingsrechtbank.

Er zijn twee procedures die vanaf februari 2019 zijn vrijgesteld van het rolrecht:

  • alle procedures voor de arbeidsgerechten
  • procedures voor de ondernemingsrechtbank voor vorderingen in het kader van insolventieprocedures (boek XX van het Wetboek van economisch recht)

Ook de blijvende saisine is een uitzondering op de latere invordering van de rolrechten. Het rolrecht werd reeds betaald in een vorige procedure. Deze blijvende saisine wordt wel nog uitgebreid. Een geschil over de uitoefening van het ouderlijk gezag waarover de jeugdrechtbank zich reeds heeft uitgesproken, dient voor de Familierechtbank te worden beslist en hierbij zal geen griffierecht  verschuldigd zijn.

Pieter Pauwels en Isabel De Pauw

 

Ook interessant:

Echtscheidingen niet meer voor de Rechtbank vanaf 1 september 2018

Vanaf 1 september 2018 zullen echtgenoten die scheiden door onderlinge toeste...

Gedaan met overvolle zittingszalen in familiezaken?

De Familierechtbanken in België worden overspoeld met dossiers. Een tekort aa...

Oude regeling griffierechten voorlopig opnieuw van toepassing!

Vanaf 1 september 2017 zal voorlopig de oude regeling van de griffierechten, ...
Geïnteresseerd in onze juridische onderwerpen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van wat er leeft bij Pauwels Advocaten.

Loading...

Disclaimer

De informatie over juridische onderwerpen die u in deze bijdrage aantreft, zijn louter informatieve, algemene besprekingen en kunnen in geen geval als juridisch advies worden beschouwd. Pauwels Advocaten aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die iemand zou lijden door voort te gaan op deze informatie. Als u juridisch advies wenst, dient u contact op te nemen met een gekwalificeerde advocaat die u zal adviseren op basis van uw persoonlijke situatie.