Gepubliceerd op: 10/11/2018

Wij houden niet van middenvakrijders.

Wij houden niet van middenvakrijders.

Middenvakrijden, net zoals bumperkleven, zou uw grootste ergernis in het verkeer zijn.  Tot die conclusie kwam althans Vias ongeveer een jaar geleden. Allerlei politici kondigden op basis van deze resultaten aan dat ze de boetes voor middenvakrijden wilden verhogen. 

De ergernis om de langzaam cruisende middenvakrijders is een jaar laten nog niet verdwenen, maar ook de boetes zijn nog niet verhoogd. Momenteel is het middenvakrijden nog steeds een overtreding van de 1ste graad.  Men wilde er een overtreding van de 2de graad van maken, maar dit is (voorlopig) nog niet het geval...

 

Wat zegt de Wet over middenvakrijden?

Willen of niet, u zal steeds rechts rijden!  Dat zegt toch de Wet.  De Wegcode bepaalt immers dat elke bestuurder verplicht zo dicht mogelijk bij de rechtterrand van de rijbaan moet blijven rijden, behalve in een aantal uitzonderingssituaties waarover verder meer. Deze verplichting geldt voor iedere weg, dus ook voor een autosnelweg, en ongeacht het aantal rijstroken dat er op deze weg zijn. De verplichting om zo dicht mogelijk bij de rechterrand te rijden (en dus op de meest rechtste rijstrook) is een logisch gevolg van de wettelijke verplichting om “links in te halen”.

Voor de middenvakrijders onder ons of zij die mordicus links willen rijden verwijzen we graag naar het betreffende artikel uit de Wegcode:

Art. 9.3.1 van de Wegcode bepaalt: “Elke bestuurder die de rijbaan volgt moet zo dicht mogelijk bij de rechterrand van die rijbaan blijven, behalve op pleinen of om de aanwijzingen van de verkeersborden F 13 en F 15 op te volgen.”

Wanneer moet ik niet rechts rijden (en mag ik dus toch nog in het midden rijden)?
Pleinen en rotondes.

Er zijn in de Wegcode een aantal uitzonderingen opgenomen op de regel dat u als bestuurder steeds rechts dient te rijden. Dit is geval voor pleinen. Op pleinen is het niet verplicht om zo dicht mogelijk bij de rechterrand te rijden. Deze uitzondering  geldt ook op rotondes, tenzij een gedeelte van de weg specifiek voor de bestuurder is voorbehouden, zoals bij fietsen of openbaar vervoer.

Voorsorteren.

Daarnaast vermeldt art. 9.1.3 van de Wegcode ook de uitzondering in het geval van een verkeersbord F13 en F15, die het mogelijk maken om voor te sorteren.

F13. Verkeersbord dat pijlen op de rijbaan aankondigt en de keuze van een rijstrook voorschrijft.
F15. Verkeersbord dat de keuze van een richting voorschrijft.
Binnen de bebouwde kom.

Ook binnen de bebouwde kom mag je vrij je rijstrook kiezen en ben je niet verplicht zo dicht mogelijk bij de rechterrand te rijden. De voorwaarde hier is wel dat de rijstrook “het best aan je bestemming beantwoordt”. Zo mag je binnen de bebouwde kom in een straat met 2 rijstroken in dezelfde richting links blijven rijden als je verderop links moet afslaan.

Druk verkeer of fileverkeer.

Een laatste uitzondering is voorzien “wanneer de verkeersdichtheid het rechtvaardigt”. Hiermee bedoelt de Wetgever druk verkeer of fileverkeer. In dergelijke situaties mag men  in een rijstrook naar keuze rijden.

Wat riskeer ik als ik blijf "middenvakrijden"?

Volgens de Wet is het middenvakrijden strafbaar met een geldboete van 10,00 EUR tot 250,00 EUR.  Vermeerderd met de opdeciemen (en dus x 8) komt dit neer op een geldboete van 80,00 EUR tot 2.000,00 EUR die door de Politierechter kan opgelegd worden.

Normaliter worden dergelijke inbreuken niet vervolgd en zal u een voorstel voor een onmiddellijke inning ontvangen: voor overtredingen van de 1ste graad bedraagt de onmiddellijke inning 58,00 EUR!

Pieter Pauwels en Vincent Glas

 

Ook absoluut de moeite!

Is een zelfrijdende wagen toegelaten in België?

Men spreekt in de media vaak over de zelfrijdende auto, terwijl men de zelfst...

Tweedehandse wagen ophalen met eigen nummerplaat?

Eigen nummerplaat op vervangwagen? Tweedehandsauto ophalen met eigen nummerpl...

Hoe werkt een weekendrijverbod in de praktijk?

Indien u een verkeersovertreding begaat en u moet voor de Politierechter vers...
Geïnteresseerd in onze juridische onderwerpen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van wat er leeft bij Pauwels Advocaten.

Loading...

Disclaimer

De informatie over juridische onderwerpen die u in deze bijdrage aantreft, zijn louter informatieve, algemene besprekingen en kunnen in geen geval als juridisch advies worden beschouwd. Pauwels Advocaten aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die iemand zou lijden door voort te gaan op deze informatie. Als u juridisch advies wenst, dient u contact op te nemen met een gekwalificeerde advocaat die u zal adviseren op basis van uw persoonlijke situatie.