Gepubliceerd op: 26/10/2018

Eerlijk is eerlijk.....here comes de rechterlijke billijkheidscontrole!

De rechterlijke billijkheidscontrole. De wat?

Wanneer u getrouwd bent met een contract van scheiding van goederen "ieder voor zich", kan u zich best voorstellen dat wegens allerlei omstandigheden de ene echtgenoot soms veel meer een (afgescheiden) vermogen heeft kunnen opbouwen dan de andere echtgenoot.  Wanneer het echtpaar dan beslist om te scheiden, dan behoudt die ene echtgenoot zijn afgescheiden opgebouwde vermogen voor zich zonder dat de andere echtgenoot juridisch aanspraak kan maken op een stuk van dat vermogen. 

Op zich er is niets mis met een zuivere scheiding van goederen, als u dit op voorhand duidelijk en met kennis van zaken heeft afgesproken.  Maar in de praktijk zijn er gevallen waarin een huwelijkscontract van zuivere scheiding van goederen bij echtscheiding toch leidt tot onrechtvaardige situaties.  Voornamelijk wanneer nà het sluiten van zo'n contract van scheiding van goederen, er ingrijpende gebeurtenissen plaatsvinden waardoor hetgeen afgesproken was eigenlijk niet meer opgaat. 

Denk bijvoorbeeld aan een koppel waarbij de ene echtgenoot na enkele jaren huwelijk is moeten stoppen met werken om voor het gehandicapt kindje te zorgen.  

In dergelijke gevallen, en mits de vervulling van drie stricte voorwaarden, wil men de rechter sinds 1 september 2018 de mogelijkheid geven om aan die echtgenoot een geldelijke vergoeding toe te kennen ten laste van de andere echtgenoot.

Laten we de drie toepassingsvoorwaarden even van nader bekijken!

"Onvoorziene en ongunstige wijzigingen van de omstandigheden sinds het huwelijkscontract".

Een voorbeeld zou de situatie kunnen zijn van de man die het slachtoffer is geworden van een ernstig verkeersongeval waardoor hij niet langer kan werken, daar waar hij voordien een topfunctie bekleedde bij een multinational.  Beide echtgenoten verdienden zeer goed, maar plots kan de ene echtgenoot geen eigen inkomen meer verwerven.

 

"Het huwelijksstelsel zou leiden tot onbillijke gevolgen ten aanzien van de echtgenoot die om de controle verzoekt".

De gevolgen van de scheiding van de partners is zeer onbillijk voor de echtgenoot die tijdens het huwelijk niets heeft opgebouwd, aangezien men na de ontbinding geen recht zal hebben op de goederen van de andere echtgenoot.

"Rekening houdende met de vermogensrechtelijke situatie van beide echtgenoten".

De rechter zal bij zijn controle steeds rekening moeten houden met de vermogensrechtelijke situatie van beide echtgenoten. Dus ook met de situatie van de echtgenoot die de vergoeding vraagt. Zo zal bijvoorbeeld de niet-werkende echtgenoot allicht geen vergoeding kunnen ontvangen indien hij of zij een enorme som heeft geërfd vóór het huwelijk.

Hoeveel bedraagt het bedrag van de vergoeding precies?

De vergoeding die de rechter kan toekennen bedraagt maximaal "één derde van de nettowaarde van de samengevoegde aanwinsten van de beide echtgenoten op het tijdstip van ontbinding van het huwelijk onder aftrek van de netto-waarde van de persoonlijke aanwinsten".

Dit is natuurlijk chinees. Ook wij verslikten ons bij de lezing van deze zin.  Laten we deze definitie vereenvoudigen aan de hand van een voorbeeld.

Een echtpaar beslist dat de man zijn job als bediende zal opgeven, zodat zijn echtgenote haar carrière als CEO van een groot beursgenoteerd bedrijf ten volle kan ontplooien.

  • Man:
    • Aanvangsvermogen is 20.000,00 EUR
    • Eindvermogen is 30.000,00 EUR
  • Vrouw:
    • Aanvangsvermogen is 20.000,00 EUR
    • Eindvermogen is 220.000,00 EUR

De man heeft derhalve een aanwinst van 10.000,00 EUR, de vrouw 200.000,00 EUR. De gezamenlijke aanwinsten bedragen 210.000,00 EUR. 1/3 van deze gezamenlijke aanwinst bedraag 70.000,00 EUR – de eigen aanwinst van de man t.b.v. 10.000,00 EUR  =  60.000,00 EUR.

De man kan derhalve aanspraak maken op 60.000,00 EUR!

Wanneer kan u deze vergoeding vragen?

De vordering tot vergoeding wordt behandeld binnen de procedure van de vereffening van uw huwelijksstelsel. Als u als echtgenoot een beroep wil doen op deze correctie, zal u uw aanspraak moeten laten gelden in het kader van de vereffening en verdeling bij de notaris-vereffenaar.

Belang van een goed huwelijkscontract!

U zal bij scheiding pas kunnen genieten van een rechtelijke billijkheidscontrole en een daaruit voortvloeiende vergoeding, wanneer u daartoe expliciet een clausule heeft opgenomenen in uw huwelijkscontract van scheiding van goederen. Het gaat om een “opt-in”!

Pieter Pauwels en Isabel De Pauw

 

Anderen lazen ook:

Feitelijk samenwonenden. Welke rechtbank als het mis gaat?

Tot welke rechtbank moeten feitelijk samenwonenden zich wenden. Kunnen zij z...

Wat zijn de gevolgen van overspel bij echtscheiding?

Bewezen overspel kan nog steeds dienen om snel te scheiden. Overspel toont d...

Moet ik blijven betalen voor mijn meerderjarig kind?

Uw onderhoudsplicht eindigt in principe bij de meerderjarigheid van uw kind, ...

Wil je met me scheiden?

Vandaag, 15 juni 2018 om 11 uur is het zover! Dan is het de officiële aftrap...
Geïnteresseerd in onze juridische onderwerpen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van wat er leeft bij Pauwels Advocaten.

Loading...

Disclaimer

De informatie over juridische onderwerpen die u in deze bijdrage aantreft, zijn louter informatieve, algemene besprekingen en kunnen in geen geval als juridisch advies worden beschouwd. Pauwels Advocaten aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die iemand zou lijden door voort te gaan op deze informatie. Als u juridisch advies wenst, dient u contact op te nemen met een gekwalificeerde advocaat die u zal adviseren op basis van uw persoonlijke situatie.