Gepubliceerd op: 13/10/2018

Vrije keuze van Familierechtbank bij echtscheiding door onderlinge toestemming afgeschaft.

Gedaan met vrije keuze van Familierechtbank bij echtscheiding door onderlinge toestemming!

Sinds 01.09.2018 is een nieuwe regel van kracht die de mogelijkheid van echtgenoten om hun Familierechtbank volledig vrij te kiezen bij een echtscheidingsprocedure onderlinge toestemming afschaft. Echtgenoten kunnen niet langer vrij kiezen bij welke rechtbank ze hun verzoekschrift indienen. Voortaan is enkel de Familierechtbank bevoegd van één van de huidige woonplaatsen van de echtgenoten.  Wanneer de ex-partners elk in een ander rechtsgebied wonen, is er bijgevolg nog een beperkte keuze mogelijk, maar als partijen ook op dit punt zouden ruziën, dan zegt de Wet dat het de rechtbank van de laatste echtelijke verblijfplaats wordt die bevoegd is voor de echtscheiding door onderlinge toestemming.

Wat vooraf ging.

Wanneer vroeger de liefde over was, konden echtgenoten hun Familierechtbank steeds vrij kiezen om hun echtscheiding door onderlinge toestemming in te leiden. Dergelijke vrije keuze had tot gevolg dat de echtgenoten vaak de rechtbank kozen die, volgens hen, het snelste een beslissing kon nemen.  In de praktijk zag men bijvoorbeeld dat veel advocaten hun cliënten adviseerden om de echtscheidingsprocedure voor de Familierechtbank van de Rechtbank van Eerste Aanleg Antwerpen, Afdeling Antwerpen in te leiden omdat deze rechtbank veel sneller was.  Ook omwille van "privacyredenen" kon men bijvoorbeeld als echtpaar uit Antwerpen voor kiezen om in alle anonymiteit te scheiden voor de Familierechtbank te Veurne.

De keuzevrijheid had spijtig genoeg ook een keerzijde. Los van het gegeven dat bepaalde Rechtbanken (Antwerpen bijvoorbeeld) overspoeld werden met echtscheidingen door onderlinge toestemming, en andere rechtbanken (we noemen hier geen namen!) veel minder dossiers hadden, beseften de echtgenoten eigenlijk niet dat zij met hun EOT voor een bepaalde familierechtbank te brengen, ook de toekomstige bevoegdheid van deze rechtbank bepaalden! Immers, de rechtbank bleef bevoegd als er nadien geschillen rezen over de kinderen.  Echtgenoten uit Limburg die de Familierechtbank in Antwerpen hadden gekozen voor hun EOT, moesten zich nadien ook verplaatsten naar deze Familierechtbank indien er in een verdere fase nog discussie ontstonden over de kinderen.  Dit heeft te maken met de zogenaamde blijvende saisine van de Familierechtbank.

Naast het tegengaan van de "overlast" binnen bepaalde Familierechtbanken, heeft de Wetgever ook willen vermijden dat ouders bij een later nieuw conflict naar een verder gelegen Familierechtbank zouden moeten stappen.

 

Pieter Pauwels en Isabel De Pauw

 

Ook interessant

Echtscheidingen niet meer voor de Rechtbank vanaf 1 september 2018

Vanaf 1 september 2018 zullen echtgenoten die scheiden door onderlinge toeste...

Gedaan met overvolle zittingszalen in familiezaken?

De Familierechtbanken in België worden overspoeld met dossiers. Een tekort aa...

De blijvende saisine van de Familierechtbank.

Ook al gehoord van de blijvende saisine van de Familierechtbank? De blijvend...
Geïnteresseerd in onze juridische onderwerpen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van wat er leeft bij Pauwels Advocaten.

Loading...

Disclaimer

De informatie over juridische onderwerpen die u in deze bijdrage aantreft, zijn louter informatieve, algemene besprekingen en kunnen in geen geval als juridisch advies worden beschouwd. Pauwels Advocaten aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die iemand zou lijden door voort te gaan op deze informatie. Als u juridisch advies wenst, dient u contact op te nemen met een gekwalificeerde advocaat die u zal adviseren op basis van uw persoonlijke situatie.