Gepubliceerd op: 01/09/2018

Erven en erfbelasting goedkoper vanaf 1 september 2018?

Erfbelasting?

Sinds 1 januari 2015 is de Vlaamse Belastingdienst bevoegd voor de inning van de erfbelasting. Deze wetgeving kan men vinden in de Vlaamse Codex Fiscaliteit.  Vanaf 1 januari 2015 spreekt men niet meer over “successierechten”, doch wel over “Erfbelasting”.

De erfbelasting is de verzamelnaam voor:

  • het successierecht, verschuldigd bij het overlijden van een persoon die zijn fiscale woonplaats in het Vlaams Gewest heeft;
  • het recht van overgang bij overlijden, verschuldigd bij het overlijden van een persoon die zijn fiscale woonplaats niet in België heeft, maar wel in Vlaanderen gelegen onroerende goederen bezat. 
De tarieven van de erfbelasting tot en met 31 augustus 2018.

De tarieven tot en met 31.08.2018 waren de volgende:

Opgelet!  Niet alleen de tarieven verschillen tussen tabel I en II. Ook de massa waarop dit tarief zal worden gerekend verschilt naar gelang de tabel. Zo wordt er bij de rechtverkrijgenden in tabel I (bvb. kinderen) een onderscheid gemaakt tussen de verkregen onroerende en verkregen roerende goederen. Dit heeft als voordeel dat de rechtverkrijgenden in tabel I minder snel in een hogere tariefschaal zullen komen.  Voor de rechtverkrijgenden in tabel II (bvb broers en zussen) wordt het tarief toegepast op alle goederen samen.De gezinswoning is vrijgesteld bij echtgenoten.

De nieuwe tarieven vanaf 1 september 2018.

Vanaf 1 september 2018 gelden andere tarieven tussen broers en zussen en tussen “anderen”. Daarnaast heeft de Vlaamse Regering ook een aantal bijkomende vrijstellingen ingevoerd.

De wijzigingen die vanaf vandaag gelden, zijn opgebouwd rond twee krachtlijnen:

  1. een meer gematigde erfbelasting door lagere tarieven voor verkrijgingen buiten de rechte lijn en door de invoering van nieuwe vrijstellingen;
  2. ondersteuning bij het nieuwe federale erfrecht.
1. Een meer gematigde erfbelasting.

Er bestaat al geruime tijd kritiek op de hoge erfbelasting tussen broers en zussen. De Vlaamse Regering is hier (deels) aan tegemoet gekomen. De tarieven worden verlaagd en de hoogste en de laagste tariefschijven worden herzien voor verkrijgingen buiten de rechte lijn. Concreet betekent dit een lagere erfbelasting tussen broers en zussen onderling en tussen personen belast aan het tarief “anderen”.

De sinds jaar en dag aanslepende ergernis wordt dus aangepakt: de hoge tarieven tussen broers en zussen en derden. De hoogste schijf van 65% wordt afgeschaft. Volgende tarieven gelden vanaf 01.09.2018:

Voor weeskinderen onder de 21 jaar komt er een volledige vrijstelling voor de verkrijging van (een deel van) de gezinswoning van de overledene en  een voetvrijstelling op maximaal de eerste schijf van 75.000,00 EUR van de netto-verkrijging van roerende goederen. Thans bestaat er een vrijstelling voor de gezinswoning tussen echtgenoten. In de toekomst komt er voor echtgenoten een extra voetvrijstelling op maximaal 50.000,00 EUR van de netto-verkrijging van roerende goederen.

2. Ondersteuning bij het nieuwe federale erfrecht.

Conform het nieuwe erfrecht, dat tevens in werking treedt op 01.09.2018, zal het in de toekomst mogelijk worden om een fiscaal vrijgestelde erfenissprong te maken: indien de ouders hun erfenis binnen het jaar aan hun kinderen doorgeven, gebeurt dit zonder bijkomende fiscale heffing.

Door het nieuwe erfrecht zal het vruchtgebruik van een eigen onroerend goed van de overledene in veel gevallen worden uitgeoefend door de langstlevende echtgenoot. Aangezien de fiscus meent dat er dan sprake is van een vermogenstransfert, zal het vruchtgebruik belast worden in hoofde van de langstlevende echtgenoot.

Pieter Pauwels en Isabel De Pauw

Anderen lazen ook

Regel uw erfenis met een erfovereenkomst!

In de toekomst zal het mogelijk worden om erfovereenkomsten af te sluiten. W...

Onterven van ouders of grootouders mogelijk, ook bij feitelijke samenwoners!

Wanneer een kind kinderloos stierf en zijn of haar echtgenoot of wettelijk sa...

Kan ik mijn kinderen onterven in 2018?

Kunnen we onze kinderen onterven in 2018, en wat met de reserve van de langst...
Geïnteresseerd in onze juridische onderwerpen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van wat er leeft bij Pauwels Advocaten.

Loading...

Disclaimer

De informatie over juridische onderwerpen die u in deze bijdrage aantreft, zijn louter informatieve, algemene besprekingen en kunnen in geen geval als juridisch advies worden beschouwd. Pauwels Advocaten aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die iemand zou lijden door voort te gaan op deze informatie. Als u juridisch advies wenst, dient u contact op te nemen met een gekwalificeerde advocaat die u zal adviseren op basis van uw persoonlijke situatie.