Gepubliceerd op: 21/04/2018

Mag ik van mijn voortuin een parkeerplaats maken?

Parkeerproblemen.

Een parkeerplaats vinden wordt alsmaar moeilijker.  Door de toename van het aantal auto’s kennen sommige straten zowel de steden als in kleinere gemeenten vaak een waar parkeerprobleem.

Sommigen onder ons zijn creatief in het oplossen van het parkeerprobleem. Zo horen wij regelmatig dat eigenaars  hun voortuin verbouwen tot parkeerplaats. De bewoners halen de omheining en het groen weg en maken een nieuwe privé parkeerplaats, die enkel en alleen voor hen bestemd is, en waar niemand hen kan belemmeren.

Kan dit zomaar?

Omgevingsvergunning vereist.

Voor het aanleggen van verharde constructies in de tuin heeft u in principe een vergunning nodig. Ook voor het aanleggen van een parkeerplaats in de voortuin is een vergunning vereist.

Artikel 4.2.1. van de Codex Ruimtelijke Ordening bepaalt:

Niemand mag zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning:

[…]

5° een grond gewoonlijk gebruiken, aanleggen of inrichten voor:

a) het opslaan van gebruikte of afgedankte voertuigen, of van allerlei materialen, materieel of afval,

b) het parkeren van voertuigen, wagens of aanhangwagens,

[…]”

Het is bijgevolg niet toegelaten om zomaar van uw voertuin een parking te maken. Wij raden u aan eerst navraag te doen bij de dienst stedenbouw van uw stad of gemeente en om eerst een vergunning aan te vragen.

Bouwovertreding.

Ongereglementeerd “voortuinparkeren” komt wel steeds vaker voor maar is niet zonder risico. Naast het monopoliseren van parkeerplaatsen op de openbare weg begaat men ook een bouwovertreding! Een bouwovertreding kan zowel strafrechtelijke (gevangenisstraf en geldboete) als burgerrechtelijke gevolgen hebben.

Zo kan de rechter ook een herstelmaatregel opleggen en bevelen om de plaats in de oorspronkelijke toestand te herstellen. Hieraan kan een verbod gekoppeld worden om de parkeerplaats nog te gebruiken en het bevel bouw- of aanpassingswerken uit te voeren.

De Wegcode?

Als u een vergunning verkregen heeft voor het aanmaken van een parkeerplaats op uw oprit, moet u tenslotte nog rekening houden met de regels uit de Wegcode.

Zoals eerder aangehaald in onze Just a Knack "Mag je parkeren voor je eigen garagepoort?" bepaalt art. 25 van de Wegcode dat het verboden is te parkeren vóór de inrij van eigendommen, met uitzondering van de voertuigen waarvan de nummerplaat leesbaar op de inrij is aangebracht.

De omgebouwde voortuin die dienst doet als parkeerplaats is per definitie een "inrij".  Een inrij is elke in- of uitrit waardoor een voertuig van de openbare weg naar de private eigendom kan in- of uitrijden.  Het gaat dus om iedere zichtbare oprit, garage of poort, die bruikbaar zijn voor voertuigen.

Het is soms niet duidelijk of een verharde voortuin als parkeerplaats wordt gebruikt. Het is daarom aangewezen om in dergelijk gevallen duidelijk aan te geven dat men met een parkeerplaats te maken heeft d.m.v. een bordje, met vermelding van de nummerplaat van de voertuigen die wél mogen parkeren op de oprit.  

Pieter Pauwels en Vincent Glas

Ook interessant

Trouwstoeten op de baan? Wat zijn de juridische gevolgen?

Wilde trouwstoeten op de baan, roekeloze bestuurders die uit het raam hangen ...

Rijden met een alcoholslot.

Wat zijn de voorwaarden, de procedure en de kosten van het alcoholslot. Wat ...

Is een zelfrijdende wagen toegelaten in België?

Men spreekt in de media vaak over de zelfrijdende auto, terwijl men de zelfst...
Geïnteresseerd in onze juridische onderwerpen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van wat er leeft bij Pauwels Advocaten.

Loading...

Disclaimer

De informatie over juridische onderwerpen die u in deze bijdrage aantreft, zijn louter informatieve, algemene besprekingen en kunnen in geen geval als juridisch advies worden beschouwd. Pauwels Advocaten aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die iemand zou lijden door voort te gaan op deze informatie. Als u juridisch advies wenst, dient u contact op te nemen met een gekwalificeerde advocaat die u zal adviseren op basis van uw persoonlijke situatie.