Gepubliceerd op: 31/03/2018

Trouwstoeten op de baan? Wat zijn de juridische gevolgen?

Trouwstoeten zijn een fenomeen.

Het fenomeen van de trouwstoet stak in België de kop op begin 2017. Sindsdien verschenen er om de haverklap berichten in de media over belemmering van het verkeer door trouwstoeten, zowel op lokale wegen, als op autosnelwegen. Als "hoogtepunt" legde in maart 2018 een trouwstoet het verkeer stil op de A12 richting Brussel tijdens de avondspits. Dit bericht zorgde opnieuw voor heel wat ophef.

Volgens Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts moest Justitie dringend ingrijpen en een sterk signaal geven dat dergelijke gedragen streng worden bestraft.  Maar is dat wel zo?  Wat zijn de juridische gevolgen van trouwstoeten op de baan en ander roekeloos rijgedrag?

Het vroegere artikel 406 van het Strafwetboek.

Reeds in 2003 voorzag het Strafwetboek dat de kwaadwillige belemmering van de weg strafbaar was met een gevangenisstraf van 8 dagen tot 2 maanden en met een geldboete van 26,00 EUR tot 500,00 EUR, te vermeerderen met de opdeciemen (art. 406, derde lid van het Strafwetboek).

Probleem was dat de Strafwet geen rijverbod voorzag.

Een rijverbod van acht dagen tot vijf jaar of zelfs een levenslang rijverbod.

Vanaf 15.02.2018 kunnen de deelnemers aan een trouwstoet die het verkeer belemmeren naast een gevangenisstraf en een geldboete nu ook een rijverbod krijgen.

Art. 406 Sw. is ingevolge de Wet van 06.03.2018 aangevuld als volgt:

De rechter kan bovendien het verval van het recht tot het besturen van een motorvoertuig uitspreken voor een duur van ten minste acht dagen en ten hoogste vijf jaar of levenslang overeenkomstig de artikelen 38 tot 49/1 van de gecoördineerde wetten van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer.”

Deelnemers aan de trouwstoet risceren een rijverbod gaande van acht dagen tot vijf jaar of zelfs levenslang!  Opvallend is dat enkel de bestuurder geviseerd wordt:  de nieuwe Wet viseert iedere persoon die door enige handeling kwaadwillig het verkeer belet.

Betekent dit dat ook passagiers die uitstappen en deelnemen aan de belemmering van het verkeer op basis van art. 406 Sw. een rijverbod kunnen krijgen?  Wij menen van wel.  Het is duidelijk dat deze afbakening in de praktijk voer voor discussie zal zijn voor advocaten!

Wanneer de Politierechter een levenslang rijverbod oplegt wordt de trouwstoet een ware rouwstoet...

Pieter Pauwels en Vincent Glas
Ook onmiddellijke intrekking van het rijbewijs!

Een bijkomend wapen dat aan de Politie gegeven wordt ter bestrijding van roekeloos rijgedrag met trouwstoeten over de baan is de mogelijkheid tot onmiddellijke intrekking van het rijbewijs.

Artikel 55, 8° van de Wegverkeerswet geeft de mogelijkheid aan de Procureur Des Konings om het rijbewijs onmiddellijk in te trekken voor een periode van 15 dagen in het specifieke geval van een bestuurder art. 406, 3de lid Strafwetboek overtreedt.  Merk op dat in het kader van de onmiddellijke intrekking enkel de bestuurder gestraft kan worden, en niet de andere deelnemers van de trouwstoet.

Trouwstoet wordt rouwstoet?

De mogelijkheid tot op opleggen van zware rijverboden aan bestuurders en andere deelnemers aan een trouwstoet, geeft rechters de nodige munitie om het fenomeen te bestrijden.

De duurtijd van het rijverbod zal in de praktijk afhankelijk zijn van de concrete omstandigheden die de rechter geval per geval zal beoordelen.  Hierbij zal de omvang van de stoet en de gevolgen die de belemmeringen tot gevolg hebben gehad zeker een rol spelen. Meermaals vinden er in de nasleep van de chaos veroorzaakt door de trouwstoet bijkomende ongevallen plaats, wat uiteraard een impact zal hebben op de bestraffing.

Wanneer de Politierechter een levenslang rijverbod oplegt wordt de trouwstoet een ware rouwstoet...

Pieter Pauwels en Vincent Glas

Meest gelezen

Rijbewijs inleveren zonder uitspraak van een rechtbank?

De Procureur des Konings kan in geval van alcohol- of drugsgerelateerde verke...

Is een zelfrijdende wagen toegelaten in België?

Men spreekt in de media vaak over de zelfrijdende auto, terwijl men de zelfst...

Gecorrigeerde snelheid of vastgestelde snelheid?

Bij snelheidsovertredingen moeten rechters rekening houden met de gecorrigeer...
Geïnteresseerd in onze juridische onderwerpen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van wat er leeft bij Pauwels Advocaten.

Loading...

Disclaimer

De informatie over juridische onderwerpen die u in deze bijdrage aantreft, zijn louter informatieve, algemene besprekingen en kunnen in geen geval als juridisch advies worden beschouwd. Pauwels Advocaten aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die iemand zou lijden door voort te gaan op deze informatie. Als u juridisch advies wenst, dient u contact op te nemen met een gekwalificeerde advocaat die u zal adviseren op basis van uw persoonlijke situatie.