Gepubliceerd op: 10/03/2018

Ik ben Nederlander en veroordeeld door een Belgische Politierechtbank, wat nu?

Wat doet u met uw Belgisch rijverbod en boete?

Regelmatig ontvangen wij -voornamelijk van Nederlanders - de vraag of iemand nog veilig kan rondrijden in België nadat men - vaak bij verstek - is veroordeeld door een Belgische Politierechtbank.  U heeft een rijverbod gekregen en ook een geldboete, maar deze werd nog niet betaald.  Ook het rijverbod heeft u nog niet "ondergaan".  Kan u nog met een veilig gevoel naar België komen met de wagen,  zonder dat u langs de kant gezet wordt, of dat uw wagen in beslag genomen wordt en u uw rijbewijs moet afgeven?

Anders gezegd, hoe verloopt de praktische uitvoering van uw veroordelingen door een Belgische Politierechtbank? 

Een veroordeling van een Belgische Politierechtbank bestaat doorgaans uit een geldboete en/ een rijverbod. Wij bespreken de grensoverschrijdende uitvoering van deze twee straffen.

Wat met de Belgische geldboeten?

Laten we beginnen met de Belgische geldboetes.  In België is de Federale Overheidsdienst Financiën (FOD Financiën), Kantoor Niet-Fiscale Invorderingen belast met de inning van de geldboetes.  Het betreft het kantoor gelegen in het rechtsgebied van de Politierechtbank die de straf heeft uitgesproken.  

Voorbeeld: u bent voor een snelheidsovertreding veroordeeld door de Antwerpse Politierechtbank.  De geldboete van 450, 00 EUR, dan zal het Kantoor Niet Fiscale Invordering van Antwerpen bevoegd zijn voor de inning van deze boete.

De FOD Financiën zal steeds een aanmaning tot betalen én een herinnering sturen aan de veroordeelde op het door hen gekende adres (in Nederland).  De aannaming tot betalen bevat zowel de eigenlijke geldboete als de gerechtskosten (kosten van dagvaarding, bijzondere bijdragen, ....).

Bij niet-betaling van de boete riskeert u  effectief dat u, wanneer u in België zou rondrijden, staande gehouden wordt  en dat uw voertuig zelfs in beslag wordt genomen tot u de boete en bijhorende kosten (van het beslag e.d.) heef betaald.  Dit scenario is een reëel risico, want voor de opsporing werkt de politie regelmatig en actief samen met de douane!

Vaak gebeurt het ook dat u geen aanmaning heeft ontvangen en u dus niet weet hoeveel en aan wie u dient te betalen.  In deze gevallen dient u best contact op te nemen met het bevoegde kantoor of met het Bijzonder Invorderingscentrum te Brussel.

Wat met het Belgische rijverbod?

Goed om weten is dat het opgelegde rijverbod enkel geldt voor België.  Buiten België kan u dus zonder probleem rondrijden.

Voor België wordt u als buitenlands bestuurder geseind bij de Politiediensten.  Dit betekent dat wanneer u "als veroordeelde" België zou binnenkomen, u riskeert dat men u staande houdt en u het rijverbod "betekent" (ter kennis brengt).  Als u via de luchthaven komt, is de kans groot vermits u voorbij een controle moet.   

Om dergelijke situaties te vermijden is het beter om u georganiseerd aan te bieden bij een lokaal politiekantoor in België naar keuze om het rijverbod te laten uitvoeren.  De politie brengt u dan het rijverbod persoonlijk ter kennis, waarna het rijverbod op de 5de werkdag nadien zal ingaan.

Het is wel essentieel dat u vervolgens binnen de 4 werkdagen begeeft naar de griffie van de Politierechtbank die het rijverbod opgelegd heeft. Op de griffie moet u zich aanmelden met het oog op de uitvoering van het rijverbod, maar u moet  uw rijbewijs niet materialiter afgeven.  Omdat het rijverbod enkel van toepassing is in België en u nog moet kunnen rijden in Nederland, moet men het buitenlandse rijbewijs niet afgeven op de griffie. 

Niettegenstaande men het rijbewijs niet moet afgeven, blijft het uiteraard wel verboden te rijden in België voor de periode van het rijverbod.

Pieter Pauwels en Vincent Glas

Ook de moeite:

Binnen welke termijn ontvangt u uw proces-verbaal na een verkeersovertreding?

Wat is de termijn tussen de dag van overtreding en de uiterlijke dag dat ik m...

Is een zelfrijdende wagen toegelaten in België?

Men spreekt in de media vaak over de zelfrijdende auto, terwijl men de zelfst...

Tweedehandse wagen ophalen met eigen nummerplaat?

Eigen nummerplaat op vervangwagen? Tweedehandsauto ophalen met eigen nummerpl...
Geïnteresseerd in onze juridische onderwerpen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van wat er leeft bij Pauwels Advocaten.

Loading...

Disclaimer

De informatie over juridische onderwerpen die u in deze bijdrage aantreft, zijn louter informatieve, algemene besprekingen en kunnen in geen geval als juridisch advies worden beschouwd. Pauwels Advocaten aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die iemand zou lijden door voort te gaan op deze informatie. Als u juridisch advies wenst, dient u contact op te nemen met een gekwalificeerde advocaat die u zal adviseren op basis van uw persoonlijke situatie.