Gepubliceerd op: 27/01/2018

Binnen welke termijn ontvangt u uw proces-verbaal na een verkeersovertreding?

Binnen welke termijn moet u het proces-verbaal ontvangen na een verkeersovertreding?

Een veel gestelde vraag!  Wat is de termijn tussen het begaan van de verkeersovertreding en de ontvangst van het proces-verbaal wanneer u een verkeersovertreding heeft begaan?

Het antwoord vindt u terug in de Wegverkeerswet. Art. 62, 8ste lid van de Wegverkeerwet bepaalt dat, te rekenen vanaf de datum van de vaststelling van de overtreding, binnen een termijn van 14 dagen een afschrift van het proces-verbaal zal toegezonden worden aan de vermoedelijke overtreder ervan.

Na de verzending kan het nog enkele dagen duren eer u het P.V. ontvangen heeft, maar de datum van ontvangst telt niet. Twee data zijn van belang om te beoordelen of de termijn van 14 dagen werd gerespecteerd: de datum van de (vaststelling) van de overtreding en de datum van verzending.

Wat is de sanctie als de termijn van 14 dagen niet wordt nageleefd?

Indien de termijn van 14 dagen niet wordt nageleefd betekent dit spijtig genoeg niet dat er met het proces-verbaal geen rekening meer zal gehouden worden, of dat het proces-verbaal nietig is geworden.  Het proces-verbaal blijft geldig, maar verliest zijn bijzondere bewijswaarde tot bewijs van het tegendeel.

Bijzondere bewijswaarde "tot bewijs van het tegendeel".

Processen-verbaal hebben een bijzondere bewijswaarde tot bewijs van het tegendeel.  Wat de Politie vaststellen wordt geacht altijd juist te zijn.  Praktisch gezien betekent dit dat alle zintuiglijke vaststellingen van de feiten door de politie, die in het Proces-Verbaal opgenomen zijn, gelden tot bewijs van het tegendeel.

Het gaat niet om wat de politie zelf afleidt of hoort van getuigen, maar wat de verbalisanten zintuiglijk hebben kunnen vaststellen.Dit kan zeer ruim zijn en betrekking hebben op o.a. hetgeen door partijen wordt gezegd, schade die wordt vastgesteld, weersomstandigheden, etc. Deze bewijswaarde betekent dat de rechter niet om deze vaststelling heen kan: de rechter is verplicht met deze vaststellingen rekening te houden indien geen tegenbewijs wordt aangeleverd.

Een voorbeeld.  Wanneer de politie schade vaststelt aan een voertuig dan geldt dit tot het tegendeel bewezen wordt en u bewijst dat deze vaststellingen foutief zijn.

Het tegenbewijs kan door alle mogelijke wettelijke middelen geleverd worden: getuigen, deskundigen, afstapping ter plaatse en feitelijke vermoedens,… In ons voorbeeld zou u aan de hand van foto’s of verslagen van een expert ofdeskundige het tegendeel kunnen bewijzen. De rechter is echter vrij om aan dit tegenbewijs een bepaalde waarde toe te hechten en kan bijkomen onderzoek laten verrichten om een en ander na te gaan en te verifiëren. De rechter kan de waarde van het tegenbewijs bijgevolg vrij beoordelen.

Verlies van de bijzondere bewijswaarde.

Een proces-verbaal dat laattijdig verzonden werd, verliest alleen de  bijzondere bewijswaarde tot bewijs van het tegendeel, en geldt enkel nog als inlichting. Bij een P.V. dat enkel als inlichting geldt, kan de rechter de bewijswaarde vrij beoordelen, net zoals het tegenbewijs dat door u kan aangeleverd worden.  Beide vaststellingen zijn in principe evenwaardig. De reden voor dit verlies van de bijzondere bewijswaade is uw recht van verweer.  Als de termijn van 14 dagen wordt overschreden, neemt het risico toe dat u omwille van het ruim tijdsverloop geen tegenbewijs meer kunt aanleveren, waardoor uw rechten van verdediging in het geding kunnen zijn! 

Indien u in ons voorbeeld na meer dan zes maanden een P.V. ontvangt, is de kans groot dat er om een of andere redenen geen vaststellingen meer kunnen gebeuren aan het voertuig.  De rechter kan hiermee rekening houden bij het beoordelen van de bewijswaarde van het P.V.

Dode letter?

In de praktijk merken wij dat de sanctie van verlies van de bijzondere bewijswaarde meestal dode letter blijft. De rechter kent in de meeste gevallen aan laattijdig verzonden processen-verbaal dezelfde bewijswaarde toe als aan P.V.'s die wél tijdig verstuurd werden.  Enkel bij een manifest schending van het recht op verdediging, zal de rechter het P.V. beschouwen als een inlichting.

Pieter Pauwels en Vincent Glas

Rijbewijs inleveren zonder uitspraak van een rechtbank?

De Procureur des Konings kan in geval van alcohol- of drugsgerelateerde verke...

Rijden met een alcoholslot.

Wat zijn de voorwaarden, de procedure en de kosten van het alcoholslot. Wat ...

Is een zelfrijdende wagen toegelaten in België?

Men spreekt in de media vaak over de zelfrijdende auto, terwijl men de zelfst...
Geïnteresseerd in onze juridische onderwerpen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van wat er leeft bij Pauwels Advocaten.

Loading...

Disclaimer

De informatie over juridische onderwerpen die u in deze bijdrage aantreft, zijn louter informatieve, algemene besprekingen en kunnen in geen geval als juridisch advies worden beschouwd. Pauwels Advocaten aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die iemand zou lijden door voort te gaan op deze informatie. Als u juridisch advies wenst, dient u contact op te nemen met een gekwalificeerde advocaat die u zal adviseren op basis van uw persoonlijke situatie.