Gepubliceerd op: 08/09/2017

Domeinnaam gekaapt?

Domeinnaamkaping?

U wil de naam van uw onderneming of uw merk als domeinnaam laten registeren, maar u bemerkt dat deze reeds “bezet” is. Wat kan u hiertegen ondernemen?

Principiële vrijheid van registratie van domeinnamen.

Als u een domeinnaam registreert, zal de domeinnaamautoriteit niet nagaan welke de reden is voor de registratie van de domeinnaam.  Evenmin kijkt men na of er een verband is tussen de domeinnaam en de aanvrager. Principieel kan iedereen om het even welke domeinnaam registreren, voor zover de voorwaarden van de domeinnaamautoriteit worden nageleefd. Bij de registratie zal diegene die het eerst de aanvraag doet, de domeinnaam kunnen registreren: first come, first served. Zoals altijd geldt ook in het internetrecht het adagium jus est vigilantibus, of in het Nederlands  “het recht is aan de rappen”. 

Wat is domeinnaamkaping?

Domeinnaamkaping is het wederrechtelijk registreren van een domeinnaam. In het Engels wordt dit domain name squatting of cybersquatting genoemd. Er bestaan verschillende soorten van cybersquatting. Vaak wordt de domeinnaam geregistreerd met de enkele bedoeling deze (duur) te kunnen doorverkopen aan de merkhouder.  Of het domein wordt geregistreerd om de activiteiten van een concurrent te verstoren, of gebruik te maken van de naambekendheid van een ander om op de site advertenties te plaatsen. Dit is de zgn. domain name grabbing: men kaapt de domeinnaam zodat de werkelijke merkhouder deze niet meer kan gebruiken, of men geeft deze slechts vrij indien hij een "losgeld" betaalt.

Een andere methode van cybersquatting is iets verfijnder: men registreert een domeinnaam die zeer sterke gelijkenissen vertoont met de domeinnaam van een merkhouder. Deze vorm van cybersquatting noemt men typosquatting. Een recent voorbeeld hiervan is de registratie van "ikxea.be".

Wanneer wordt een domeinnaamregistratie als onrechtmatig beschouwd?

Omwille van de principiële vrijheid van het systeem van de domeinnaamregistratie, kan men niet vermijden dat iemand (onrechtmatig) een domeinnaam registreert. Of een domeinnaamregistratie werkelijk onrechtmatig is, en dus verboden, hangt af van het vervuld zijn van drie cumulatieve voorwaarden (art. XII.22 Wetboek Economisch Recht, verder WER):

  • Het moet gaan om de registratie van een domeinnaam die identiek is aan o.m. “een merk, een geografische aanduiding of een benaming van oorsprong, een handelsnaam, een origineel werk, een naam van een vennootschap of een vereniging, een geslachtsnaam of de naam van een geografische identiteit, die aan iemand anders toebehoort.

Deze eerste voorwaarde is een noodzakelijke, maar onvoldoende voorwaarde. Immers, het gebeurt zeer vaak dat meerdere personen ter goeder trouw dezelfde domeinnaam wensen, waarbij enkel de eerste diegene zal zijn de domeinnaam heeft kunnen registreren. Ook viseert het WER het typosquatting doordat het ook verboden is om een domeinnaam te registreren die zodanig overeenstemt dat hij verwarring kan scheppen met o.m. een merk, een geografische aanduiding, ….. 

  • Het moet gaan om de registratie van een domeinnaam zonder enig recht of legitiem belang.
  • De registratie geschiedde met het doel een derde te schaden of er een ongerechtvaardigd voordeel uit te halen.

Voorbeelden hiervan zijn het beletten van het gebruik van de domeinnaam door de werkelijke merkhouder, het verstoren van de activiteiten van de merkhouder. Het registeren van een persoonsnaam zonder aantoonbare band tussen de domeinnaamhouder en de domeinnaam. 

Wat te doen tegen domeinnaamkaping?

Als u het slachtoffer bent van domeinnaamkaping, kan u een procedure "zoals in kortgeding" opstarten voor de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel of de Rechtbank van Eerste Aanleg.

Krachtens art. XVII.23. § 2 WER kan u een vordering tot staking instellen bij de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel of van de Rechtbank van Eerste Aanleg. De stakingsrechter kan de ofwel bevelen dat de houder van de domeinnaam de registratie ervan doorhaalt, laat doorhalen of de domeinnaam overdraagt aan de persoon die hij aanwijst (art. XVII.23 § 3 WER).  U kan uw vordering afdwingen door een dwangsom te vorderen voor elke dag vertraging bij het niet naleven van het vonnis.

De stakingsrechter kan daarnaast onder bepaalde voorwaarden ook opleggen dat het vonnis wordt gepubliceerd in de media. De procedure verloopt “zoals in kortgeding”. 

Enige beperking: de stakingsrechter is slechts bevoegd voor inzake domeinnamen geregistreerd door een persoon met woon-of verblijfplaats in België of domeinnamen geregistreerd onder het .be-domein (art. XVII.23 § 2 WER).

Wat met andere domeinnamen (".eu", ".com", ".int", ".org")?

Voor domeinnaamgeschillen inzake ".eu", ".com", ".int", ".org" zijn er soortgelijke  mogelijkheden van Alternative Dispute Resolution (ADR):

http://eu.adr.eu/index.php voor geschillen inzake ".eu"-dommeinnamen.

http://www.wipo.int/amc/en/domains/ voor geschillen over generieke domeinnamen (".com, ".int", ".org", ...).

Pieter Pauwels

Anderen lazen ook

Wat als uw klanten op een verkeerde rekening hebben betaald?

U heeft een zaak overgenomen met bestaand cliënteel, en uw nieuwe klanten moe...

Digitale aangifte van schuldvorderingen via REGSOL verplicht vanaf 1 april 2017!

Op 1 april 2017 gaat www.regsol.be van start, het Centraal Register Solvabili...

Een juiste inschrijving van uw economische activiteit in de KBO is goud waard.

Als u een proces start zonder juiste vermelding in de Kruispuntbank van Onder...
Geïnteresseerd in onze juridische onderwerpen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van wat er leeft bij Pauwels Advocaten.

Loading...

Disclaimer

De informatie over juridische onderwerpen die u in deze bijdrage aantreft, zijn louter informatieve, algemene besprekingen en kunnen in geen geval als juridisch advies worden beschouwd. Pauwels Advocaten aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die iemand zou lijden door voort te gaan op deze informatie. Als u juridisch advies wenst, dient u contact op te nemen met een gekwalificeerde advocaat die u zal adviseren op basis van uw persoonlijke situatie.