Incasso

Vele advocaten beweren dat zij gespecialiseerd zijn in incasso, maar weinigen kunnen buigen over een aangepaste infrastructuur. Naast een manuele opvolging van de incassodossiers, is een specifieke incassosoftware heden ten dagen onontbeerlijk. Pauwels Advocaten ontwikkelde samen met specialisten een specifieke software waardoor een verregaande automatisering mogelijk wordt.

De incassosoftware wordt gekoppeld aan een beveiligde internetmodule, zodat u steeds toegang heeft tot al uw dossiers en een papierloze communicatie mogelijk wordt.

Voor wat betreft invordering van onbetaalde geldschulden tussen bedrijven (B2B) geldt sinds 2 juli 2016 een vereenvoudigde administratieve procedure buiten de rechtbank om. U komt er alles over te weten in onze rubriek Just a Knack! Deze administratieve invorderingsprocedure is (nog) niet mogelijk voor onbetaalde facturen ten laste van de consument.

Online dossiertoegang
arrow down.2.3.1 Created with Sketch.

Of het nu gaat om één openstaande factuur dan wel om een onbeperkt aantal, u kan uw dossiers online raadplegen en communiceren via een berichtenmodule.

Zo heeft u per dossier toegang tot:

  • alle betalingen verricht door uw debiteur
  • de afrekening met detail van hoofdsom, interesten en schadebeding
  • de zittingsdata van de rechtbank
  • de contactgevens van de debiteur
  • uw referte en deze van het advocatenkantoor
  • alle documenten (bijv. dagvaardingen, vonnissen) en andere nuttige stukken van een dossier (briefwisseling, bewijsstukken, enz…).

Anders dan de invordering door bijvoorbeeld incassokantoren of gerechtsdeurwaarders, levert de invordering door een advocaat het voordeel op dat het volledige incassoproces van het begin tot het einde gecentraliseerd wordt bij één en dezelfde aanspreekbare persoon, die dan nog altijd bereikbaar is via P.C.

Invorderingen op maat
arrow down.2.3.1 Created with Sketch.

Heeft u slechts één factuur die niet betaald werd, of bent u een onderneming die regelmatig geconfronteerd wordt met onbetaalde facturen en voor wie een georganiseerde invorderingsprocedure noodzakelijk is? Bij Pauwels Advocaten bent u in elk geval welkom.

Pauwels Advocaten biedt de mogelijkheid om onbeperkt grote aantallen onbetaalde facturen volledig automatisch te verwerken. Na een éénmalige configuratie, kunnen de in te vorderen facturen digitaal overgemaakt worden naar de kantoorserver, waar ze worden ingelezen en onmiddellijk worden omgezet in dossiers. Er dienen dus geen papieren dossiers te worden overgemaakt aan het advocatenkantoor, hetgeen enorm efficiënt en kostenbesparend werkt.

Pauwels Advocaten past haar software aan in functie van het IT-programma van u en niet andersom. Naargelang uw eigen situatie en specifieke wensen worden de verschillende fasen van de invorderingsprocedure op uw maat uitgewerkt, waarbij ook uw algemene factuurvoorwaarden in de software worden opgenomen.

Automatisch worden uw factuurvoorwaarden nagezien en indien nodig aangepast. Dit optimaliseert onmiddellijk het rendement. Het is ook perfect mogelijk om dagelijks invorderingsgegevens tussen het advocatenkantoor en uw bedrijf te synchroniseren (o.m. rechtstreekse betalingen aan de cliënt, de status van het dossier, enz…).

Kostprijs
arrow down.2.3.1 Created with Sketch.

Omdat naast de hoofdsom en kosten ook interesten en een schadevergoeding worden gevorderd, is het veelal mogelijk om uw invorderingskosten in feite geheel of gedeeltelijk hiermee te bekostigen. Dit is echter enkel mogelijk wanneer de debiteur solvabel is.

Door een verregaande automatisering kan Pauwels Advocaten zeer concurrentiële tarieven aanbieden. Zo kan er bijv. rekening gehouden worden met het aantal in te vorderen dossiers. Ook kan een verschillend tarief afgesproken worden al naargelang de vordering al dan niet kan worden gerecupereerd. Zo wordt het rendement geoptimaliseerd.

Aarzel niet om contact op te nemen voor verdere informatie.