Familierecht

In onze hedendaagse samenleving is het personen- en familierecht zodanig uitgebreid geworden, dat het onmogelijk is om nog specialist te zijn in alle domeinen van deze rechtstak. Daarom focussen wij op drie deelgebieden, die wij tot in de puntjes beheersen: echtscheidingsrecht, vereffeningen en verdelingen en geschillen over kinderen.

Kom meer te weten over onze praktijkgebieden in de vele bijdragen over familierecht op onze blogpagina Just a knack!

Echtscheidingsrecht
arrow down.2.3.1 Created with Sketch.

Scheiden doet lijden. Maar met de juiste juridische raad en bijstand hoopt Pauwels Advocaten het menselijke leed alvast gedeeltelijk te verzachten. Goed naar u luisteren en u begrijpen, om vervolgens in overleg met u daadkrachtig op te treden.

Een onderhandelde oplossing met respect voor uw belangen is in de meeste gevallen de beste keuze, maar helaas niet altijd mogelijk. In deze moeilijke situaties doet Pauwels Advocaten wat moet: uw belangen tot het uiterste verdedigen.

Bent u vragende partij voor onderhoudsgeld of eist uw ex-partner alimentatie: wij staan u bij met woord en daad doorheen de hele procedure. Van onderhandeling tot uitspraak. Pauwels Advocaten is sinds jaren een referentie op het vlak van het echtscheidingsrecht.

Vereffeningen en verdelingen
arrow down.2.3.1 Created with Sketch.

Bent u gerechtigd in een nalatenschap? Bent u uit de echt gescheiden, maar geraken de goederen niet verdeeld? Pauwels Advocaten staat u bij in de vaak complexe aangelegenheid van het “vereffenen en verdelen”.

Dergelijke dossiers slepen vaak geruime tijd aan, omwille van de inhoudelijke twisten, maar ook omdat een betrokken partij stilzit. Pauwels Advocaten duwt en trekt aan de mouw van diegene die de oorzaak is van de vertraging.

Geschillen over kinderen
arrow down.2.3.1 Created with Sketch.

U bent verwikkeld in een strijd om uw kind(eren). Of het nu gaat om het betalen van onderhoudsgeld, de verblijfsregeling, het ouderlijk gezag, of de schoolkeuze van uw kinderen, Pauwels Advocaten is vertrouwd met alle juridische aspecten met betrekking tot kinderen.

Wij maken voldoende tijd vrij om uw grootste zorgen en wensen te begrijpen zodat wij samen met u tot een goede regeling kunnen komen, waarin het belang van de kinderen centraal staat.