Ondernemingsrecht

Elke onderneming wordt in haar dagelijkse activiteit geconfronteerd met grote en kleine juridische problemen en vraagstukken. Elke advocaat bij Pauwels Advocaten kan ook voor uw onderneming een solide juridische partner zijn, die een belangrijke meerwaarde kan bieden bij de afhandeling van juridische dossiers.

Onze waarden van vakbekwaamheid, doorzetting en bereikbaarheid zijn ook in het handelsrecht van toepassing, zowel op het vlak van adviesverstrekking als bij het voeren van procedures voor de rechtbank.

Binnen het ondernemingsrecht focussen wij voornamelijk op vier deeldomeinen: handelsgeschillen, huurrecht, insolventierecht en incasso

Handelsgeschillen
arrow down.2.3.1 Created with Sketch.

Met handelsgeschillen bedoelen wij juridische discussies van allerlei aard tussen ondernemingen. Het gaat dan bijvoorbeeld over een geschil met een leverancier of een klant over de uitvoering van een contract.

Pauwels Advocaten kan buigen over een ruime praktijkervaring en begeleidt uw onderneming met advies, of staat u bij in gerechtelijke procedures voor de rechtbank.

Huurrecht
arrow down.2.3.1 Created with Sketch.

Pauwels Advocaten heeft sinds jaar en dag een grondige kennis in de behandeling van (complexe) huurgeschillen, voornamelijk op het vlak van handelshuur en woninghuur. Wij treden meestal op voor de verhuurders, waaronder vele particulieren, vastgoedvennootschappen en sociale huisvestigingsmaatschappijen.

De materie van het huurrecht is misschien wel onze meest traditionele specialisatie: Achiel Pauwels, vader van Francine Pauwels en grootvader van Pieter Pauwels, was vrederechter te Sint-Niklaas en auteur van het eerste standaardwerk over handelshuur. Het kantoor volgt systematisch alle werken en studiedagen op het vlak van handelshuur en woninghuur, om alle ontwikkelingen te kunnen toepassen in de dagelijkse praktijk.

Insolventierecht
arrow down.2.3.1 Created with Sketch.

In het hedendaags handelsverkeer wint het insolventierecht aan belang. Getuige hiervan zijn de talrijke initiatieven van de wetgever. De talrijke faillissementen zijn een harde realiteit, en elke onderneming krijgt vroeg of laat wel eens te maken met een faillissement van een klant of een leverancier. In dergelijke gevallen is het van belang om snel te handelen en te beschikken over de juiste juridische kennis. Het faillissementsrecht is immers zeer specifiek en aan eigen regels onderworpen.

Sinds 1977 wordt Francine Pauwels aangesteld als curator van faillissementen van de meest uiteenlopende bedrijven. Begin 2014 legde ook Pieter Pauwels de eed af van curator.

Pauwels Advocaten beschikt bijgevolg over de nodige know-how om u bij te staan in uw contacten met curatoren en het opvolgen van faillissementsgerelateerde dossiers.