Gepubliceerd op:

Pieter Pauwels (Wilrijk, 1977), behaalde in 2000 met onderscheiding het diploma van licentiaat in de Rechten aan de KU Leuven, nadat hij zijn kandidaturen in Namen heeft afgelegd.

In 2001-2002 vervolledigde hij zijn studies met de Gespecialiseerde Studie van het Ondernemingsrecht aan de Universiteit Antwerpen (Master in het Ondernemingsrecht). Sinds 2000 trad Pieter toe tot de Balie van Dendermonde en begon hij zijn stage bij advocaat Francine Pauwels, bij wie hij voornamelijk het handelsrecht en het familierecht in de praktijk uitoefende.  Na zijn stage bouwde hij zijn advocatenpraktijk verder uit met een bijzondere interesse voor het handelsrecht en het contractenrecht, maar bleef hij ook actief familierechtelijke dossiers behandelen. Zo werd hij ook Jeugdadvocaat.

Pieter werd in 2011 benoemd tot Plaatsvervangend Vrederechter in het Vredegerecht van het Tweede Kanton te Sint-Niklaas.  In januari 2014 legde hij de eed af als faillissementscurator bij de Rechtbank van Koophandel te Gent, afdeling Dendermonde.  In januari 2016 behaalde Pieter het getuigschrift van de bijzondere opleiding “Cassatieprocedure in strafzaken”. 

Wettelijk informatie
Download de nodige informatie over Mr. Pieter Pauwels.